Fiskeørn (Pandion haliaetus) set 1. september 2023, Skenkelsø Sø, Egedal kommune.
FISKEØRN (PANDION HALIAETUS) Set mandag den 25. juni 2018 ved Skenkelsø sø, Egedal kommune, Danmark.